Det är en relativt ny teknik som utvecklas i hög takt och som också smyger sig in på många ickefinansiella användningsområden. Blockchain kommer inte bara att revolutionera finansiella tjänster utan även kapitalmarknader, försäkringar, myndigheter, hälsa, utbildning och en rad konsumenttjänster. Bitcoin priset påverkas av

Vi har undersökt tekniken bakom den, hur du använder den, samt vilka risker som finns. Börsåret 2023 tar fart direkt Nytt år – nya möjligheter brukar man säga och sällan har väl det stämt så bra som i år? Från 2022 som för många, inklusive oss, var ett riktigt skitår så kommer… Efter att vi […]